Αριθμός Λογαριασμού (Eurobank): 0026.0096.15.0200432598. (A.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ)